torek, 15. april 2014

OGLED LUKE IN ZBOR ČLANOV


Po ogledu pristanišča še letni občni zbor

Klub upokojenih delavcev Luke Koper je za svoje člane 14. marca organiziral ogled pristanišča, nato pa so se zbrali na rednem letnem občnem zboru kluba.Najprej so se z luškim avtobusom zapeljali po njim znanih, a za marsikoga tudi novih,  luških poteh in deloviščih. Vodil jih je vodnik upokojenec Viktor Udovič. Po obveznem fotografiranju smo jih vprašali, kako se jim je zdel ogled. Takole so povedali: 
Ada Rautar: »Delala sem v stari menzi, ki je bila tam, kjer je danes potniški terminal. Luka se je spremenila tako, da se ne znajdeš več. Brez vodnika ni za iti noter!«

Aldo Jerman: »Luka je super, vsak dan večja je. Je kaj za videti. Delal sem na generalnih 36 let. Prvi dan sem z motiko kopal sojo, zadnji dan sem delal s svinčnikom.«  
Da je lepo, da so za upokojence organizirali obisk pristanišča, ki se je v primerjavi s časi, ko so še delali v njej, zelo spremenila, so soglašali tudi Živko Ploskič, ki je delal na železniškem transportu, 


Božidar Marič, ki je bil kot vsi presenečen nad njeno velikostjo in urejenostjo ter Marta Franetič, nazadnje je delala na kontejnerskem terminalu, ki je povedala: »Moramo zopet pogledati Luko, da se spomnimo starih časov, lepih časov.« 
Neva Morato: »Niti ne vem, kje sem bila (smeh), edino hiško na TRT-ju  sem prepoznala, kjer smo delili malico delavcem. Najlepše je bilo v stari menzi, kjer smo delili malico tudi po 1200 in še več delavcem. Ob petkih smo morali še tla ribati in ko smo končali, smo še zapeli. Nič nam ni bilo težko delati.« 
»V takšni Luki, kot sem bil danes, še nisem bil nikoli! Luka se je zelo spremenila,« je izjavil Aldo Furlan, ki je v pokoju že od leta 1989, nazadnje je delal na kontejnerskem terminalu, še prej v skladišču: »Ko smo bili mladi, smo delali tu in doma, tako da nam je šlo dobro. Zdaj mladim ni lepo, ker ni služb, ni dela.« 

Po ogledu so se upokojenci napotili v restavracijo Slorest, kjer so se udeležili še občnega zbora. Predsednik kluba Anton Sagadin jih je naprej seznanil z aktivnostmi, ki potekajo na ravni občine, kluba in društev upokojencev. Posebej je izpostavil delo upokojencev vodnikov, ki so zelo uspešni in vedno deležni vrsto pohval. Nato je podpredsednik kluba Lucijan Tomišič podal poročilo o delu izvršnega in nadzornega odbora v preteklem letu. Nato so potrdili
program dela in finančnega poročila za leto 2014. 

Prispevek: Sonja kranjec
Foto: Sonja Kranjec in Neda Spasojevič
Več slik si lahko ogledate - albumi slik - facebook - Albumi