petek, 07. april 2017

ZBOR ČLANOV 2017


Kot vsako leto smo morali tudi letos v skladu z zakonodajo sklicati zbor članov kluba. Letos je bilo volilno leto, ker je sedanjemu vodstvu potekel štiri letni mandat. Z vabilom so bili vsi člani vabljeni za zbor v četrtek 9. Marca v prostorih ex Luške menze sedaj "SLOREST". V vabilu je bil opisan dnevni red. Žal ugotavljamo, da se zbora udeležuje vse manj članov, kar je zaskrbljujoče.
V skladu s pravilnikom kluba smo po določenem časovnem zamikom začeli s rednim delom. Podpredsebnik kluba je otvoril sejo in po predhodnem sprejetim predlogom Upravnega odbora  predlagal delovno presedtvo, ki je bilo soglasno potrjeno in nadaljevalo z delom po sprejetem dnevnem redu.Vabilu se je odzval in na zboru prisostoval tudi predsednik uprave g. DRAGOMIR MATIČ.  G. predsednik je zbranim predstavil poslovanje kolektiva v zadnjem obdobju predvsem pa o rekordnem lanskem letu. Predstavil je tudi program dela v tekočem letu. Seveda ni se mogel izogniti neprijetnim dogodkom in težavam s katerimi se uprava in nadzorni svet srečuje. V bučni raspravi in na postavljena vprašanja je moral podati težave - motnje oziroma ovire s katerimi se vsakodnevno srečujajo z lokalno skupnostjo in državo namesto, da bi jim le ti pri delu pomagali. Prisotni so upravi izrekli priznanje, vso in popolno podporo.

 

Zaradi zdravstvenih problemov predsednika, je poročilo o delu kluba v lanskem letu podal podpredsednik kluba g. Lucjan Tomišič. Podal je tudi program dela za tekoče leto. Tajnica kluba go. Majda Pahič je podala poročilo tajnice. G. Vinko Koren, ki vodi finančno blagajniško poslovanje je podal finančno poročilo in tudi predlog - program za tekoče leto. G. Kristl Štumpfel je podal poročilo nadzornega odbora. Po raspravi je zbor soglasno s sklepom sprejel poročila in programe. Vodstvu kluba je potekel štiri letni mandat zato je bilo potrabno dati sedanjemu odboru razrešnico in po predlogu Upravnega odbora izvoliti novo vodstvo. Dosedanji dolgoletni predsednik kluba g. Anton Sagadin se je zaradi zdravstvenih razlogov odpovedal ponovni kandidaturi. Za novega predsednika je bil soglasno izvoljen g. Branko Matič, večina dosedanjih članov organov nadaljuje delo, na prosta mesta smo izvolili nove člane (glej vodstvo kluba).


Dosedanjemu predsedniku g. ANTONU SAGADINU je zbor dal priznanje za njegovo dolgoletno dobro in uspešno delo - vodenje kluba.  Kot prvemu je zbor izglasoval tudi, da se g. Sagadinu dodeli naziv častnega člana kluba. Po izčrpanem dnevnem redu smo si malce opomogli z dobro pripravljenim kosilom. Nadaljevali smo s prijetnim klepetom in druženjem še kakšno urico.

Prispevek Viktor Udovič
Foto: Sonja kranj in Mateja Clarici
VEČ SLIK SI OGLEJTE TU