Vodstvo društva


Vodilni člani društva - Klub upravlja:

Predsednik
BRANKO MATIČ

Upravni odbor:

1. BRANKO MATIČ predsednik
2. LUCJAN TOMIŠIČ podpredsednik
3. ANICA UMEK tajnica
4. ZVONKO FILIPIN
5. BORIS MAHNE
6. IRENA BEČAJ
7. ONDINA KOREN
8. ALENKA ŠTURMAN
9. AVGUSTA FRANCA
10. JASMINA KOHEK
11.

Nadzorni odbor:

1. MATJAŽ PURIČ
2. KRISTL ŠTUMPFEL
3. INGRID DOBNIK

Disciplinsko razsodišče:

1. IGOR KOBAV predsednik
2. MARTA FRANETIČ
3. VIKTOR UDOVIČ

Finančno poslovanje vodi Hajtek d.o.o. Koper