torek, 23. januar 2018

KLUB UPOKOJENCEV JE PRIDOBIL NOVO VRHUNSKO ZDRAVILIŠČE!
BLAGODEJNA SPROSTITEV IN NAJSODOBNEJŠA REHABILITACIJA

ZDRAVILIŠČE BANJA SLATINA

V majhnem kraju Slatina, samo 12 km od Banja Luke se v okolju neokrnjene narave nahaja
Zdraviliški kompleks BANJA SLATINA, katerega zdravilni izvir blagodejne vode so koristili že Stari Rimljani.


Danes Banja Slatina deluje v sklopu Zavoda za fizikalno medicino in rehabilitacijo »Dr. Miroslav Zotović« največje in najuglednejše zdravstvene ustanove na področju fizikalne medicine in rehabilitacije, ortopedske kirurgije in baromedicine v Republiki Srbski in BiH. Nastanitvene zmogljivosti v več objektih, moderno opremljene sobe in apartmaji, hrano, ki je prilagojena stanju pacijenta, pozornim osebjem in prijetno naravno okolje, kot tudi bližina največjega kraja Republike Srpske so jamstvo za vrhunsko zdravljenje, rehabilitacijo in bivanje v banjskem kompleksu Slatina.V Banji Slatina nudijo vrhunske medicinske storitve diagnostike in zdravljenja ter rehabilitacije obolenj kostno-mišičnega sistema, operativne posege in protetiko.

V času bivanja lahko opravite vrsto specialističnih pregledov, kot so: pregled fiziatra, internistični pregled, ortopedski pregled, RTG diagnostični pregled, ultrazvočni pregled krvnih žil, notranjih organov, sklepov in mehkih tkiv, merjenje gostote kostne mase (DEXA), EMNG, storitve biokemijskega in hematološkega laboratorija.

V Banji Slatina je nameščen tudi najsodobnejši diagnostični aparat BIODEX 4 za izokinetično testiranje oziroma aparat za merjenje mišične moči rok in nog, neophodno potrebne za stabilnost sklepov Na podlagi izvidov vam nato zdravniki predpišejo ustrezno individualno rehabilitacijo.

Zdravstveni tim sestavlja 15 zdravnikov različnih specializacij, visoko število fizioterapevtov in medicinskih sester.

V zdravilišču delujejo oddelki za rehabilitacijo bolnikov z revmatološkimi, pooperativnimi in popoškodbenimi stanji, ki v procesu zdravljenja ter rehabilitacije uporabljajo izsledke stroke in medicinske tehnologije z naravnimi učinki termalno-mineralne vode ter zdravilnega blata (peloida).
Le-ta nastaja v lastnih blatnih bazenih, je polno mineralov in drugih zdravilnih snovi in se kot takšno dovaja do sodobno urejenih kabin, kjer se uporablja v terapevtske namene v višini temperature, ki odgovarja diagnostičnemu stanju posameznika.

Termomineralna voda Banje Slatina blagodejno vpliva na vse oblike revmatizma, na posledice travm, določene oblike sterilnosti, nevralgije, arterijske hipertenzije in organskih obolenj perifernih arterijskih krvnih žil.
V wellness centru imajo poudarek na različnih vrstah manuelnih masaž (antristres, kitajska, refleksna masaža stopal, hot stone (vroči kamni) masaža, masaža s toplo čokolado, herbal spa in tudi športna masaža).

V novem, 8. januarju 2018 odprtem nastanitvenem kompleksu, ki predstavlja še korak naprej k visokemu standardu kvalitetnih uslug s področja fizikalne medicine in rehabilitacije bodo nastanjene vse naše skupine.
Kompleks povezujejo 4 moderni paviljoni z 80 sobami in 16 apartmaji (192 postelj), najmodernejši terapijski blok, rekreativni del z bazenom, telovadnico, prostori za masažo in dve savni. Sestavni del novega kompleksa pa je še kongresna hala, kavarna s slaščičarno in restavracija


Poleg že prepoznavnega koriščenja zdravilne termomineralne vode in naravnega blata so tudi slatinski gozdovi naravni vir zdravljenja ne le pacijentov, temveč vseh obiskovalcev, posebej ljubiteljev narave in rekreativcev.                                            
ZDRAVILIŠKO-SPROSTITVENI ODDIH ZA ČLANE KUS
v Zdravilišču za fizikalno medicino in rehabilitacijo
Dr. Miroslav Zotovič BANJA SLATINA pri Banja Luki
(novozgrajeni hotel visoke kategorije z bazenom in zdravniško-terapevtskim oddelkom)
Program izvajamo v sodelovanju z AVRIGO d.o.o., Nova Gorica

10-DNEVNI TERMIN: nedelja, 8. 4. – sreda, 18. 4. 2018
CENA: 462,00 eur (možno plačilo: akontacija + 9 obrokov)

Vsebina in cena za 10-dnevni program, prevoz in osnovno turistično nezgodno zavarovanje v ½ sobi: 462,00 eur/na osebo

Program Slatina:
specialistični zdravniški pregled in priprava individualnega programa fizikalnih terapij
terapijski program, vodenje medicinske dokumentacije in odpustno pismo
vsak dan štiri fizikalne terapije po nasvetu zdravnika glede na vaše zdravstveno stanje         (kopanje ali kopel v termo mineralni vodi, zdravilna blatna obloga, terapijska skupinska telovadba, elektro, termo ali magnetna terapija, terapijski ultrazvok) 
koriščenje plavalnega bazena z navadno vodo
svečana večerja z glasbenim programom
1x skupinska vadba progresivne mišične relaksacije
1x skupinsko predavanje psihologa na temo medsebojnega komuniciranja
1x skupinsko predavanje o zdravi prehrani
v ceni programa je všteta turistična taksa.

Namestitev v dvoposteljnih sobah visoke kategorije, vse sobe imajo balkon, WC, kopalnico s tuš kabino, fen, TV, telefon in internet. Zajtrk, kosilo in večerja z možnostjo  dietne prehrane za diabetike.
DOPLAČILA: 1/1 soba – 19,00 €/na dan
Plačilo dodatnih storitev po ceniku: masaž, specialističnih pregledov, ultrazvočnih in drugih medicinskih preiskav lahko izvede z gotovino ali s kreditnimi karticami.

V organizaciji Klinike SVJETLOST Banja Luka – www.klinika-svjetlost.ba
1x brezplačen specialistični pregled oči (za morebitne storitve v času bivanja in kasneje nudijo članom KUS 10% popust na obstoječ cenik). V času bivanja vam naredijo tudi nova očala-bistveno nižja cena kot pri nas.
V organizaciji zobne ordinacije SORRISO CENTAR Banja Luka – www.sorrisocentar.co
1x brezplačen specialistični pregled (za morebitne storitve v času bivanja in kasneje nudijo članom KUS 10% popust na obstoječ cenik).
PREVOZ IN ZAVAROVANJE:
Prevoz z avtobusom in osnovno nezgodno turistično zavarovanje (avtobus je vse dni bivanja z vami). Odhod iz Kopra (možen vstop na različnih postajališčih ob avtocesti do Brežic).

DOPLAČILA PREVOZA ZA MANJŠO SKUPINO:
43-47 potnikov na avtobusu:  8,00 eur/na osebo;
38-42 potnikov na avtobusu : 19,00 eur/na osebo;
30-37 potnikov na avtobusu:  doplačilo znano 20 dni pred odhodom glede na velikost avtobusa   

V PRIMERU MANJŠEGA ŠTEVILA PRIJAV KOT 30 ČLANOV SE TERMIN NE IZVAJA. AVRIGO POVRNE VPLAČANO AKONTACIJO IN ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI NA VAŠ TRR.

Pomembno: 
V ceno je vključeno osnovno nezgodno zavarovanje članov. Zavarovanje krije nezgodno smrt (v višini 30.000 EUR)  in 100 % trajno izgubo splošne delovne sposobnosti – invalidnost (v višini 10.000 EUR), za poškodbe zaradi nepredvidenih okoliščin (padci, zlomi) skladno z določili Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb PG-NE/10-04 zavarovalnice Triglav in Dopolnilnih pogojev PG-ntu-IZL/11-12, vendar brez dnevne odškodnine. Sem ne sodijo poškodbe zaradi morebitnih zdravstvenih obolenj. Če je zavarovanec ob nezgodi starejši od 75 let zavarovalnica izplača 50 % zneska.
Prijavljeni naj OBVEZNO sklenejo oziroma pridobijo Evropsko zdravstveno kartico na lokalni izpostavi ZZZS, ki je brezplačna! Priporočamo, da sklenete samoplačniško dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco (Vita, Coris, Vzajemna tujina ipd.), ki krije stroške hujših poškodb, bolezenskih stanj in njihovih hujših posledic.
PRIJAVE IN PLAČILO AKONTACIJE:
Potrjena rezervacija: prejeta prijavnica in plačana akontacija. Sprejemamo do zapolnitve prostih mest oziroma najkasneje do vključno  19. 3. 2018.   
            AKONTACIJO v višini  90,00 eur nakažite na:
PREJEMNIK:      AVRIGO d.o.o., KIDRIČEVA ULICA 20, 5000 NOVA GORICA
 IBAN: SI56                      0510 0801 0759 620
REFERENCA: 00              2017000665
NAMEN VPLAČILA:     obvezno izpolnite: Slatina 8.4.-18.4. 2018  vpišite ime člana ki potuje

Po plačilu akontacije je preostanek zneska v višini 372,00 € možno plačati v 9 mesečnih obrokih po povratku iz letovanja. V PRIJAVNICO vpišite in obkrožite vse podatke. Podpisano pošljite na naslov kontaktne osebe KUS: IDA Kogej, Vena Pilona 10, 6000 Koper ali izpolnite elektronski obrazec prijavnice na spletni strani: www.klub-upokojencev.si.
Avrigo d.o.o. vam bo poslal pogodbo o zdraviliškem letovanju z obvestilom o uri in kraju odhoda
avtobusa najkasneje 7 dni pred odhodom.

Informacije dobite  pri kontaktni osebi letovanja KUS:
         Ida Kogej                tel.št.: 031 309 566                    mail: kogej.ida@gmail.com
 in    Drago Ternovšek   tel.št.: 041 449 166                    mail: drago.ternovsek@gmail.com

   
 Možni izleti in druge aktivnosti v času bivanja v organizaciji lokalnih turističnih agencij in vodičev.
( Banja Luka, Kozara, Jajce, Plivsko jezero,  NP Una…)

PRIJAVNICA ZA ČLANE KUS – ZDRAVILIŠČE SLATINA PRI BANJA LUKI
TERMIN: 8. 4. - 18. 4. 2018    OSNOVNA CENA: 462,00 eur

Poslati  na naslov kontaktne osebe KUS: Ida Kogej, 6000 Koper, Vena Pilona 10 
                                       ali na elektronski naslov KUS: info@klub-upokojencev.si 
Priimek in ime člana – potnika: …………………………………………………………………………………………………………………
Naslov, poštna št. in kraj: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum rojstva: ……………………………………………………………..  Telefon: ……………………………………………………………
Elektronski naslov (za hitrejšo komunikacijo): …………………………………………………….…………………………………….
VZOREC POLOŽNICE
Plačilo AKONTACIJE       dne : ……………………….. v višini 90,00 eur nakažite na:              
PREJEMNIK    AVRIGO d.o.o., KIDRIČEVA ULICA 20, 5000 NOVA GORICA     
 IBAN: SI 56                      0510 0801 0759 620
REFERENCA: 99    2017000665
NAMEN VPLAČILA:     obvezno izpolnite: SLATINA: 8.4.-18.4. 2018  in ime in priimek člana – potnika                                                            

sreda, 03. januar 2018

Umrl je Pavel Marc


26.decembra je prenehalo biti srce našega plemenitega prijatelja, sodelavca, upokojenca, vodnika skupin obiskovalcev po luki in stalnega člana Upravnega odbora Kluba upokojenih delavcev Luke.

Pavle kot smo ga klicali se je rodil 11.3.1935 v Skopem lepi kraški vasici v številni družini. Izšolal se je v Zagrebu v diplomiranega inženirja ladjedelništva. Složboval je v Splošni plovbi Piran, v Ladjedelnici v Portorožu, v Tomosu, v Cimosu in nazadnje v Luki Koper; v sanacijski skpini od 1977 kot direktor operative. Zaradi potreb velikih investicij (kontejnerski terminal, nova obala, silos...) je bil imenovan za člana uprave - zadolžen je bil za vodenje službe za investicije in razvoj do upokojitve. S svojim delom je v Luki Koper pustil nepopisan pečat.

Pavle Tvoji soprogi, hčerki Sandi, vnuku Lanu in vsem sorodnikom izrekamo iskreno sožalje. Hvala ti za vse; ostal boš za vedno z nami.